ໜ້າຫຼັກ / ນິຕິກຳ / ດໍາລັດ

1

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ

2

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ຫໍພິພິທະພັນ

3

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍວິຈິດສິນ

4

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນການທ່ອງທ່ຽວ

5

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການບັນເທີງ

6

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງ ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານ ວັດທະນະທໍາ

7

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ ຖວທ

8

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຊັບຊ້ອນ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງ ຖວທ

9

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງຕາໜ່າງ, ການນໍາເຂົ້າການນໍາໃຊ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບອິນເຕີເນັດ

10

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຂ່າວຂອງອົງການສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດ, ສໍານັກງານການທູດຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

11

ດຳລັດວ່າດ້ວຍຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງປະຈຳຊາດ

12

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບເລກທີ 678/ນຍ

13

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍນາມມະຍົດນັກຂ່າວ