ໜ້າຫຼັກ / ນິຕິກຳ / ຂໍ້ຕົກລົງ

1

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19

2

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວແລະວັດທະນະທຳ ວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກມໍລະດົກແຫ່ງຊາດທາງດ້ານສີລະສະຖາປັດຕະຍາກຳລາວ,ໃນການບູລະນະປະຕິສັງຂອນ,ການກໍ່ສ້າງວັດວາອາຣາມ,ບູສະນີຍະຖານ,ສະຖານບູຮານ,ພະທາດ,ຫໍໂຮງ,ຫໍມູນເຊື້ອ,ຫໍວາງສະແດງ,ຫໍພິພິທະພັ

3

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດລະດັບມາດຕະຖານຂັ້ນໂຮງແຮມ,ເຮືອນພັກຢູ່ ສປປລາວ

4

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດພັດຕະຄານ,ຮ້ານອາຫານ,ສ່ວນອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ

5

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍພະນັກງານນຳທ່ຽວ

6

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດຮຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນສິ່ງພິມ

7

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລົດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການແປພາສາ

8

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການອອກແບບພິມໂຄສະນາ

9

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດຮັບຮອງເອົາຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມນັກປະພັນລາວ ສະໄຫມທີv

10

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີປະທານຄະນະກຳມະການລະດັບຊາດເພື່ອມໍລະດົກໂລກ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການລະດັບທ້ອງຖິ່ນເພື່ອມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ

11

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນຮັບສັນຍານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຜານດາວທຽມ

12

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍພະນັກງານນຳທ່ຽວ

13

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

14

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດເປິດນໍາໃຊ້ເວັບໄຊ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

15

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

16

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຮ້ານອາຫານ

17

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ສະຖານທີ່ພັກແຮມ

18

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂທລະພາບໃຊ້ສາຍ ແລະ ໂທລະພາບບໍ່ໃຊ້ສາຍ ໃນ ສປປ ລາວ

19

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍາທ່ຽວ

20

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລະບຽບການຂອງບັດນັກຂ່າວ

21

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາ ສີນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຜ່ານສື່ມວນຊົນ