ໜ້າຫຼັກ / ນິຕິກຳ / ພາລະບົດບາດຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ

1

ສໍານັກພິມ ແລະ ຈໍາໜ່າຍປື້ມແຫ່ງລັດ

2

ວິທະຍາໄລສິລະປະແຫ່ງຊາດ

3

ຫໍວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ

4

ຫໍພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດ

5

ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ

6

ກອງລະຄອນແຫ່ງຊາດ

7

ກອງກາຍະສິນແຫ່ງຊາດ

8

ກອງສິລະປະກອນແຫ່ງຊາດ

9

ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ

10

ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

11

ໜັງສືພິມພາສາຕ່າງປະເທດ

12

ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

13

ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ

14

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ

15

ກົມຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ

16

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ

17

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

18

ກົມຮູບເງົາ

19

ກົມມໍຣະດົກ

20

ກົມວັນນະຄະດີ ແລະ ພິມຈໍາໜ່າຍ

21

ກົມສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາ

22

ກົມສື່ມວນຊົນ

23

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ

24

ກົມກວດກາ

25

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

26

ຫ້ອງການກະຊວງ